Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

Ogłoszenie

11.10.2019 r.

Numer postępowania : PP.3.2710.1.D

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 19

 

Ogłoszenie

SIWZ żywność

Zał. nr 1 do SIWZ – SOPZ

Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Zał. nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej