Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

Szanowni Rodzice

Zgłaszanie i rejestracja w systemie elektronicznym dzieci, które będą kontynuowały  wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu, odbywać będzie się w terminie od 8 marca od godz. 8:00 do 12 marca 2021 r. do godz. 16:00.

Link do strony naboru www.nabor.pcss.pl/opole

Wypełnioną i wydrukowaną DEKLARACJĘ, podpisaną przez obojga rodziców należy dostarczyć do przedszkola do 12 marca do godz.16.00.

JEŚLI RODZICE NIE ZŁOŻĄ DEKLARACJI KONTYNUACJI  DZIECKO NIE ZOSTANIE ZAPISANE NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają  i wypełniony składają w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 22 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

 

 

Z okazji Dnia Dinozaura w naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs rodzinny, pt. "Mój Dinozaur". Zaangażowanie oraz pomysłowość rodziców przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Gratulujemy wszystkim rodzinom biorącym udział w konkursie.