Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Aleksandra Kobylińska – przewodnicząca

Alicja Jacak – zastępca przewodniczącej

Joanna Sobieraj – sekretarz

Natalia Nazimek – skarbnik

 

(decyzją zebrania ogólnego rodziców) składka na Radę Rodziców wynosi 120 zł płatna w pełnej wysokości na konto Rady Rodziców.

Numer konta:

Bank  I  O/ PKO BP w Opolu

85 1020 3668 0000 5102 0009 7816

 

                                                                                           Prezydium Rady Rodziców