Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

Nasze przedszkole należy do Opolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Jest to dla nas duża satysfakcja i odpowiedzialność, jednakże działania służące zdrowiu będących pod nasza opieką przedszkolaków zawsze były dla nas priorytetem.

 

Przedszkole promujące zdrowie, to przedszkole, które we współpracy z rodzicami i społecznością lokalną:

 - systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej

 - wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Promocja zdrowia jest wpisana w statut  przedszkola, wszyscy nauczyciele i pracownicy w pełni akceptują ideę Przedszkola Promującego Zdrowie. Corocznie opracowujemy Plan Pracy Przedszkola, obejmujący promocję zdrowia, który opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną. Zawiera on szczegółowe zadania do realizacji wraz z dziećmi, szereg z nich przy współudziale środowiska lokalnego,  rodziców, zarówno poprzez włączanie się w realizowane zadania w grupach, jak i poprzez udział w Klubie Rodzica. Bierzemy również udział w wielu programach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia ,,Zdrowie, to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do wdrożenia u dzieci prozdrowotnego stylu życia w warunkach sprzyjających zachowaniu zdrowia.

Zachęcamy do   wspierania naszych działań na rzecz zdrowia dzieci, włączanie się w przedsięwzięcia przedszkolne służące ich zdrowiu oraz do śledzenia naszych działań na stronie internetowej i na gazetkach grupowych.

 

PLANU PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. JANA BRZECHWY W OPOLU

 NA LATA 2016 – 2019

  Promocja zdrowia poprzez poprawę nawyków żywieniowych
„Zdrowe odżywianie to ważne jest zadanie”

  

Problem priorytetowy:  ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE WŚRÓD DZIECI

Opis problemu:

Z przeprowadzonych ankiet jasno wynika, że dzieci z naszego przedszkola nieprawidłowo się odżywiają. Dodatkowe obserwacje pracowników przedszkola przyniosły dowód na to, że dzieci niechętnie zjadają surówki obiadowe, zupy, podczas śniadań często zdejmują ogórki, pomidory i szczypiorek. Z ankiet wynika, że 40% dzieci nie chce spożywać warzyw, 50% nie jada nabiału, a 82% wybiera do picia słodzone napoje i soki zamiast wody lub herbaty.

 Uzasadnienie:

 Prawidłowe odżywianie stanowi podstawę właściwego rozwoju fizycznego, ogólnego stanu zdrowia oraz samopoczucia. Te zaś rzutują na aktywność dzieci w przedszkolu i możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przede wszystkim rolą domu rodzinnego. To od rodziców dzieci czerpią wzorce i nawyki żywieniowe  Jednakże duże wsparcie mogą dawać społeczności zewnętrzne, takie jak przedszkole, w której wiedzę z tego zakresu mogą otrzymywać tak uczniowie, jak i rodzice.

 Przyczyny istnienia problemu:

 ·   brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;

 ·   niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domu, nieprawidłowe wzorce odżywiania;

 ·  nieznajomość produktów żywnościowych wartościowych dla organizmu;

 ·   wzorowanie się na reklamach;

·    zbyt mała wiedza dzieci na temat zdrowego odżywiania.

 

Propozycje rozwiązania problemu:

 

Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez cykliczne prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego odżywiania, aktywny udział w programach „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mamo, tato, wolę wodę”; organizacja konkursów i spotkań kulinarnych.

Współpraca z rodzicami: spotkanie rodziców z dietetykiem, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania, wspólne gotowanie zdrowych potraw w ramach Klubu Rodzica, utworzenie Przedszkolnej Książki Kucharskiej – „Zdrowe zamienniki naszych ulubionych potraw”.

 Doskonalenie pracowników przedszkola w ramach zdrowego odżywiania, udział pracowników w spotkaniu z dietetykiem, prowadzenie zajęć koleżeńskich i podsuwanie pomysłów na ciekawe zajęcia w ramach WDN.

 

  Rok szkolny 2016/2017

Zadanie

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Termin realizacji i wykonawcy

Środki

ZADANIA W ZAKRESIE PRACY Z DZIEĆMI

Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez systematyczne prowadzenie zajęć o tematyce zdrowotnej „Tydzień witaminkowy w każdą porę roku”

Zapoznawanie dzieci ze zdrowymi produktami, przedstawienie Piramidy Żywienia, tworzenie gazetek tematycznych w salach.

Każdy nauczyciel zamieści w planie pracy treści prozdrowotne zrealizowane podczas zajęć edukacyjnych.

Przeprowadzenie bloków tematycznych zajęć o zdrowiu „Tydzień witaminkowy w każdą porę roku”

Dzieci przygotowują soki owocowe, kanapki i sałatki, aktywnie uczestnicząc w zajęciach kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe.

Cały rok szkolny

 

Wszystkie nauczycielki w grupach

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć, plansze demonstracyjne

Zorganizowanie konkursu rodzinnego „Zdrowa potrawa wigilijna”

80% rodziców pozna zdrowe odpowiedniki potraw wigilijnych

 

Rodzinny konkurs przedszkolny na wykonanie wspólnie z rodzicami zdrowej potrawy wigilijnej, uwiecznienie jej na zdjęciu i wraz z przepisem zgłoszenie do konkursu.

grudzień 2016

nauczycielki grupy V

Regulamin konkursu, tablica na wystawę prac, nagrody i dyplomy

Realizacja programu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

70% dzieci weźmie aktywny udział w zajęciach

 

Dzieci wzbogacają wiedzę o zdrowym odżywianiu w trakcie ciekawych i interesujących zajęć.

Cały rok szkolny

Wszystkie nauczycielki w grupach

Materiały dydaktyczne oferowane w ramach projektu

Realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

70% dzieci weźmie aktywny udział w zajęciach

 

 

Dzieci wzbogacają wiedzę o zdrowym odżywianiu w trakcie ciekawych i interesujących zajęć.

Cały rok szkolny

Wszystkie nauczycielki w grupach

Materiały dydaktyczne oferowane w ramach projektu

Realizacja programu „Mamo, tato wolę wodę”

70% dzieci weźmie aktywny udział w zajęciach

 

 

Dzieci wzbogacają wiedzę o zdrowym odżywianiu w trakcie ciekawych i interesujących zajęć.

Cały rok szkolny

Wszystkie nauczycielki w grupach

Materiały dydaktyczne oferowane w ramach projektu

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Spotkanie z dietetykiem "Zdrowe odżywianie dla małych dzieci"

40% rodziców weźmie udział w spotkaniu

Rodzice zdobędą wiedzę dotyczącą kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Iwona M.

wrzesień 2016

Komputer, rzutnik, prezentacja multimedialna

Pedagogizacja rodziców poprzez gazetki informacyjne, ulotki

70% rodziców otrzyma ulotki informacyjne i na bieżąco będzie zapoznawała się z informacjami na gazetce

Poznanie właściwych sposobów odżywiania

Grażyna P.

Materiały, artykuły, przepisy

Zajęcia otwarte dla rodziców – wspólne gotowanie

60% rodziców weźmie udział w zajęciach

Raz w roku każda nauczycielka w grupie zaprosi rodziców do wspólnego gotowania zdrowych potraw w ramach zajęć otwartych

Każda nauczycielka w grupie

termin do ustalenia w poszczególnych grupach

Scenariusz zajęć, artykuły spożywcze

Spotkania w ramach Klubu Rodzica "Potrawa z ziemniaka"

40% rodziców weźmie udział w spotkaniu 

Chętni rodzice spotykają się w przedszkolnej kuchni, testują zdrowe przekąski, a przepisy kompletują w przedszkolną książkę kucharską.

1 spotkanie w miesiącu

Iwona M.

Przepisy,

produkty spożywcze

DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Udział w spotkaniu z dietetykiem

80% pracowników weźmie udział w spotkaniu

Pracownicy zdobędą wiedzę dotyczącą kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych małych dzieci

Iwona M.

wrzesień 2016

Komputer, rzutnik, prezentacja multimedialna

Poszukiwanie i gromadzenie warsztatu pracy dotyczącego zdrowego odżywiania

90% nauczycieli wzbogaci swój warsztat pracy

Nauczyciele poszukują fachowej literatury, konstruują ciekawe scenariusze, dzielą się pomysłami między sobą, tworzą ciekawe pomoce dydaktyczne.

Wszystkie nauczycielki

cały rok

Komputery, ksero, papier

Podsumowanie realizacji zadań z planu „Zdrowe odżywianie to ważne jest zadanie” – ewaluacja końcowa

90% zaplanowanych zadań została zrealizowana

Przeprowadzenie ankiet wśród dzieci, rodziców i pracowników

Zespół ds. promocji zdrowia

Ankiety

 

   Rok szkolny 2017/2018

Zdrowy przedszkolak- promowanie nawyków prozdrowotnych w ramach programu ,,Szkoła promująca zdrowie”

Praca z wychowankiem:

1.Systematyczne prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej, uświadamianie dzieciom, jak ważne jest dbanie o zdrowie.

2.Systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych w sali gimnastycznej i w terenie, przypominanie dzieciom, że ruch to przyjemna forma dbania o zdrowie.

3.Dalsze prowadzenie  internetowego informatora programu ,,Szkoła promująca zdrowie”, zachęcanie rodziców do włączania się w profilaktykę zdrowotną,  poprzez zamieszczanie przepisów na zdrowe napoje i potrawy w kąciku zdrowego odżywiania: „Rodzice- rodzicom”.

4. ,,Kolorowy tydzień owoców i warzyw” w każdej grupie, połączony z przygotowaniem przetworów na zimę (kiszenie kapusty, ogórków itp.)

5. Konkurs dla rodziców w grupach „Ulubiona potrawa” – utworzenie książki kucharskiej na potrzeby Klubu Rodzica, strony internetowej, przedszkolnej kuchni.

6.Przygotowywanie zdrowych potraw w ramach Klubu Rodzica

7.Dzień naleśników – przygotowanie w grupach farszu do naleśników wg własnego pomysłu.

7.Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe odżywianie małych dzieci”
w ramach klubu rodzica.

8.Zorganizowanie zajęć otwartych w każdej grupie wiekowej promujących właściwe nawyki żywieniowe - wspólne przygotowywanie zdrowych potraw.

9.Dzień miodu – zajęcia połączone z degustacją miodu.

10. Spotkanie z pielęgniarką.

11.Dzień marchewki – przygotowanie soku, surówki w grupach.

12.Wiosenny ,,Kolorowy tydzień witaminowy” promujący zdrowe odżywianie.

13.Dzień mleka – uświadomienie walorów zdrowotnych mleka i jego przetworów, wspólne przygotowanie twarożku, deseru mlecznego.

14. Przedszkolna Olimpiada – konkursy i zawody sportowe.

15. Udział w popołudniowych zajęciach sportowych we współpracy z MOS w Opolu.

16.Udział w programach prozdrowotnych:

- Kubusiowi Przyjaciele Natury,

- Czyste powietrze wokół nas

- Mamo, Tato Wolę Wodę.

 

Zadania dla nauczycieli:

 

- pedagogizacja rodziców poprzez grupowe gazetki informacyjne, stronę internetową, facebook,

 - prowadzenie zajęć prozdrowotnych kształtujących nawyki żywieniowe, sprawność ruchową, dbałość o higienę

- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,

- organizowanie spotkań w ramach Klubu Rodzica,

 - udział całego personelu w spotkaniu z dietetykiem

 

Wzbogacenie warsztatu pracy:

- uzupełnienie księgozbioru przedszkolnego o literaturę fachową,

- zakup urządzeń i pomocy umożliwiających przygotowywanie wraz
 z dziećmi zdrowych potraw i deserów.

 - doposażenie sali gimnastycznej

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

X

 

 

X-III

 

 

Wg planu

I

 

II

 

Cały rok

 

 

II

III

5 kwietnia

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Wg planu

Wg planu

luty

 

Wszystkie nauczycielki

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

Nauczycielki grupy III

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

Nauczycielki grupy II

 

Nauczycielka grupy II i IV

Wszystkie nauczycielki

 

Nauczycielka grupy II i IV

Wszystkie nauczycielki

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki, intendentka, kucharki

Wszystkie nauczycielki

 

 

Nauczycielki w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, Wicedyrektor

 

 

 Rok szkolny 2018/2019

Zdrowy przedszkolak- promowanie nawyków prozdrowotnych poprzez realizację założeń ,,Szkoły promującej zdrowie”

Praca z wychowankiem:

1.Systematyczne prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej, uświadamianie dzieciom, jak ważne jest dbanie o zdrowie. Zapoznawanie z urządzeniami pomocnymi w przygotowaniu potraw.

2.Systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych w sali gimnastycznej i w terenie, przypominanie dzieciom, że ruch to przyjemna forma dbania o zdrowie.

3.Prowadzenie  internetowego informatora programu ,,Szkoła promująca zdrowie”, zachęcanie rodziców do włączania się                                 w profilaktykę zdrowotną,  poprzez zamieszczanie przepisów na zdrowe napoje i potrawy w kąciku zdrowego odżywiania: „Rodzice- rodzicom”.

4.Codzienne mycie zębów – promowanie nawyków służących zdrowiu.

5. Zdrowe kanapki – szwedzki stół na śniadanie, własnoręczne przygotowywanie kanapek przez dzieci.

6. ,,Kolorowy tydzień owoców i warzyw” w każdej grupie, połączony z przygotowaniem przetworów na zimę (kiszenie kapusty, ogórków itp.).

7. Konkurs rodzinny „Owoc lub warzywo chętnie Ci opowie jakie ma witaminy i dba o Twoje zdrowie” – wykonanie albumu z rodzicami.

8.Przygotowywanie zdrowych potraw w ramach Klubu Rodzica.

 

 

 

9. Zabawy ruchowe z Mikołajem.

 

11.Owocowy szaszłyk na Walentynki – przygotowanie szaszłyków

12..Zorganizowanie zajęć otwartych w każdej grupie wiekowej promujących właściwe nawyki żywieniowe - wspólne przygotowywanie zdrowych potraw.

13..Dzień miodu – zajęcia połączone z degustacją miodu.

14. Światowy Dzień Wody – konkurs plastyczny pod hasłem ,,Woda zdrowia doda”.

15.Dzień marchewki – przygotowanie soku, surówki w grupach.

16.Wiosenny ,,Kolorowy tydzień witaminowy” promujący zdrowe odżywianie.

17.Dzień mleka – uświadomienie walorów zdrowotnych mleka i jego przetworów, wspólne przygotowanie twarożku, deseru mlecznego.

18. Udział w popołudniowych zajęciach sportowych we współpracy    z MOS w Opolu.

19.Uczestniczenie w programach prozdrowotnych:

- Kubusiowi Przyjaciele Natury,

- Czyste powietrze wokół nas,

 

Zadania dla nauczycieli:

- Udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej z koordynatorką programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

- poinformowanie rodziców na zebraniu z założeniami ,,Szkoły Promującej Zdrowie”, pedagogizacja rodziców poprzez grupowe gazetki informacyjne, stronę internetową, facebook,

 - prowadzenie zajęć prozdrowotnych kształtujących nawyki, żywieniowe, sprawność ruchową, dbałość o higienę,

- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,

- organizowanie spotkań w ramach Klubu Rodzica,

 

 Wzbogacenie warsztatu pracy:

- uzupełnienie księgozbioru przedszkolnego o literaturę fachową,

- zakup urządzeń i pomocy umożliwiających przygotowywanie wraz
 z dziećmi zdrowych potraw i deserów,

 - doposażenie sali gimnastycznej, placu zabaw

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

15-19 X

 

V

 

Wg planu

 

 

 

 XII

 

II

Cały rok

 

 

II

22 III

 

5 IV

8-12 IV

 

V

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

Wg planu

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Wg planu

Wg planu

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

N-lki grupy II i V

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

Kucharki, intendentka, nauczycielki

Wszystkie nauczycielki, rodzice

Rodzice, N-l grupy IV

 

Rodzice, Dorota G., Joanna Sz., Kamila L.

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki, rodzice

 

Grupa VI

Grupa II

 

Wszystkie nauczycielki

Wszystkie nauczycielki, rodzice

Wszystkie nauczycielki

 

Nauczycielki w grupie IV i V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, Wicedyrektor