Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

W dniach od 24 do 28 lutego obchodzimy w naszym przedszkolu „Tydzień Jurajski”. Z tej okazji ogłosiłyśmy rodzinny konkurs na wykonanie przestrzennego modelu dinozaura pt. „Mój dinozaur”. Do konkursu zgłoszono 38 prac. Wszystkie są tak urocze, że jury miało duży problem z wyborem tych „naj…”. Wyróżniono 15 najciekawszych prac, jednak dla wszystkich uczestników są dyplomy i nagrody. Dziękujemy tym, którzy podjęli wyzwanie i zapraszamy do naszego „Parku Jurajskiego”.

TREŚĆ UCHWAŁY PRZYJĘTEJ PODCZAS SESJI RADY MIASTA PRZEDSZKOLAKÓW Z DNIA 20.09.2019

Uchwała Nr 1/2019 Rady Miasta Przedszkolaków w Opolu

z dnia 20 września 2019 roku

W sprawie wniosków opolskich przedszkolaków do wszystkich odpowiedzialnych za przyrodę i ekologię w Mieście Opolu.

§ 1. Wnioski zostały  przedstawione przez wszystkie opolskie przedszkola.

Przedszkolaki mają jeden postulat główny do Pana Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta Opola, który brzmi „Bezpłatna komunikacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli”.

§ 2. Opolskie przedszkolaki wnioskują:

1.      Chcemy, aby miasto Opole upowszechniało używanie opakowań wielokrotnego użytku. 

2.      Chcemy, aby w mieście były automaty do skupu plastikowych butelek.

3.      Chcemy, aby na placach zabaw posadzono drzewa, które zacieniałyby urządzenia.

4.      Chcemy, aby w miejskich wypożyczalniach rowerów były rowerki dla dzieci, aby razem z rodzicami mogły korzystać z ekologicznego środka transportu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronach internetowych opolskich przedszkoli z przekonaniem, że złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta i Radę Miasta Opola.