Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

 

Rano wszystkie Sówki

zaczynają od pobudki.

Dzielnie idą do przedszkola,

„poprzez łąki, lasy, pola”.

Choć niektóre rano płaczą,

to w południe wszystkie skaczą.

Przy stolikach grzecznie siedzą

i posiłki ładnie jedzą.

Literki i liczby poznają,

a zabawy uwielbiają.

 

Prowadzące grupę:

mgr Marta Mirońska - nauczyciel mianowany

mgr Joanna Szczygieł – nauczyciel mianowany

mgr Sandra Brzuchowska – religia

mgr Marta Mirońska – j.angielski

pomoc - Pani Grażyna

 

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

  1. KOLOROWY TYDZIEŃ WARZYW I OWOCÓW
  2. IDZIE JESIEŃ... DO ZWIERZĄT
  3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
  4. IDZIE JESIEŃ... Z DESZCZEM

Cele szczegółowe:

·         doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców
i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga
i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

·         utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

·         wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;

·         omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów.

·         zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.

·         opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.

·         wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

·         poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu.

·         obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

·         rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji.

·         rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek.

·         liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).

·         wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp.

·         reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

·         rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2, 3,

·         rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat, prostokąt,

·         rozpoznaje i nazywa litery: o, a, m – małe i wielkie, drukowane i pisane