Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

 

Kiedy słonko rano świeci
do przedszkola pędzą dzieci.
Szybkim krokiem maszerują
 i słoneczko obserwują.

Jak wysoko jest na niebie?
Jaki kolor dzisiaj ma?
Czy przegoni ciemne chmury?
Czy też inny kłopot ma?

Czy pozwoli chmurkom płakać?
Może będzie dzisiaj skakać?
Raz wysoko, a raz nisko.
A czy słońce to ognisko?

Tyle pytań ma przedszkolak,
Kiedy pędzi do przedszkola.

Prowadzące grupę:

mgr Sandra Brzuchowska - nauczyciel kontraktowy

mgr Jolanta Gajos-Babiak – nauczyciel dyplomowany

mgr Karina Panek  - nauczyciel dyplomowany

pomoc nauczyciela - Pani Krysia

pomoc - Pani Julia