Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, tematyczne. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00 Czynności higieniczne przed śniadaniem. Śniadanie. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, tematyczne, swobodne i zorganizowane.

10.00 – 10.30 Czynności higieniczne przed II śniadaniem. II Śniadanie Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

10.30 – 11.30 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, nauka i utrwalanie ubierania i rozbierania odzieży w szatni.

11.30 – 12.00 Czynności higieniczne przed zupą . Zupa. Pogadanki na temat kulturalnego zachowania się przy stole, oraz na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.00 - 14.00 Odpoczynek : w grupach starszych – relaksacja: kwadrans z bajką, organizowanie pracy indywidualnej i zespołowej, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; w grupach młodszych - relaksacja na leżakach z ulubioną maskotką. Słuchanie ulubionych kołysanek, bajek i muzyki relaksacyjnej.

14.00 - 14.30 Czynności higieniczne przed II daniem. II Danie obiadowe Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

14.30 – 16.30 Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco -kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, prace porządkowe, pobyt na świeżym powietrzu . Zajęcia dodatkowe . Rozchodzenie się dzieci.