Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

                                         

 

„Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Założenia programu:

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele szczegółowe programu:

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu: program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

I.            Wycieczka.

II.         Co i dlaczego dymi.

III.      Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

IV.         Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

V.            Jak unikać dymu papierosowego?