Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

 

     Miło nam poinformować, że za działalność ekologiczną 
w roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole otrzymało Międzynarodowy Certyfikat
„Zielona Flaga” Dziękujemy bardzo wszystkim Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w nasze działania.

 

 „Zielona Flaga"jest tytułem, które nadawane jest szkołom i przedszkolom na całym swiecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com) Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu swiadomości ekologicznej młodzieży szkolnej i dzieci poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

     Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i maja zachęcać do ciagłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.