Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

PROJEKTY eTWINNING ZREALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU  

  

Przedszkole od 2009 roku realizuje międzynarodowe projekty eTwinnig. Projekty te maja na celu wspieranie współpracy blizniaczych przedszkoli w Europie za posrednictwem mediów elektronicznych. W ramach programu eTwinning dwa różne przedszkola, z dwóch różnych krajów europejskich, wykorzystujac podczas trwania projektu narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wymieniaja informacje i wiedzę podczas przeprowadzania wspólnego pedagogicznego przedsięwzięcia.

    W roku szkolnym 2009/2010 placówka realizowała projekt z bułgarskim przedszkolem z Warny pt.
„W cudownym swiecie bajek i wierszy dla dzieci”. Wszystkie dzieci 5,6 letnie z naszego przedszkola brały udział w projekcie eTwinning . Realizacja projektu trwała 5 miesięcy tj. od pazdziernika do lutego 2010 r.

Celem projektu było to aby dziecko:
- poznało inną kulturę,
- potrafiło akceptować i respektować różnice,
- znało różne utwory wybranych polskich pisarzy dla dzieci,
- było swiadome znaczenia Internetu w komunikacji z partnerami,
- potrafiło skanować swoje prace,
- potrafiło wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym,
- używało komunikatora Skype do przedstawienia się kolegom z innego kraju,
- wykonywało wspólnie z kolegami i koleżankami album poswięcony autorowi wierszy lub bajek dla dzieci.
- brało udział w konkursach recytatorskich i przedstawieniach teatralnych,
- rozwijało swoje zdolnosci artystyczne poprzez działalnosć plastyczna w projekcie.
    

     W pazdzierniku 2010 roku projekt został nagrodzony Krajową i Europejska Odznaka Jakosci.
Drugi projekt eTwinning rozpoczęliśmy na początku bieżacego roku szkolnego. Powiązany był on z ubieganiem się przedszkola o certyfikat Zielonej Flagi i dotyczył tresci ekologicznych.

     Partnerstwo zarejestrowalismy z zespołem przedszkolno-szkolnym z Pragi. Tylko najstarsza grupa V brała udział w projekcie eTwinning pt. „Chrońmy gatunki zwierzat zagrożone wyginięciem”. Dzieci podczas trwania projektu dwukrotnie odwiedziły ZOO, gdzie poznały chronione gatunki zwierzat z tzw. Czerwonej Księgi, które znajduja się w naszym ogrodzie zoologicznym. W trakcie trwania wycieczki dzieci robiły samodzielnie zwierzętom zdjęcia, które zostały wykorzystane do wykonania albumu i plakatu nt. zagrożonych gatunków zwierzat w Polsce. Albumy zostały zeskanowane przez dzieci i przesłane partnerom projektu. Ponadto dzieci odwiedziły Nadlesnictwo w Grudzicach, obejrzały tam film i wysłuchały prelekcji lesniczego. Po obejrzeniu prezentacji partnerów z Czech dzieci wspólnie z nauczycielka i panem Czarkiem, który prowadzi u nas rytmikę, wykonali piosenkę nt. wybranego zagrożonego gatunku zwierząt z partnerskiego kraju. Nagranie zostało wysłane partnerom, a my z kolei moglismy zobaczyć i wysłuchać piosenki o naszym zagrożonym gatunku „głuszcu”.

     Realizacja w/w projektu wpłynęła pozytywnie na dzieci, wykształcajac w nich postawę proekologiczna, dała możliwosć poznania technologii informacyjnej i wykorzystania jej do porozumiewania się na odległość. Dzieci poznały również inna kulturę i nauczyły się akceptowania odmiennosci kulturowej. Innym aspektem tego projektu był rozwój zdolnosci artystycznych w trakcie tworzenia autoportretu, albumu czy plakatu.

Projekt został nagrodzony Krajowa Odznaka Jakosci.

     W obecnej chwili placówka zarejestrowała już trzeci projekt wraz z przedszkolem z Turcji, pt.
„Moje tradycyjne potrawy”. Do projektu właczyły się ponadto przedszkola z innych krajów Europy m.in. z Czech, Malty i Grecji.

Celem projektu jest aby dziecko:
- poznało inna kulturę ,
- poznało różnorodne potrawy pochodzące z innych krajów,
- potrafiło akceptować i respektować różnice kulturowe,
- było swiadome znaczenia Internetu w komunikacji z partnerami,
- potrafiło wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym wykonanej potrawie
- używało komunikatora Skype do przedstawienia się kolegom z innego kraju
- wykonywało wspólnie z kolegami i koleżankami ksiażkę kucharską