Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

 

W ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” zapraszamy do skorzystania z Wirtualnego Gabinetu. Osoby zainteresowane prosimy o kliknięcie w link:

https://www.cuw.opole.pl/projekt_pp2/

 

Nasze przedszkole, od bieżącego roku szkolnego,  bierze udział w projekcie, pt. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”.

 

Miasto Opole oraz partnerzy z 5 Gmin Aglomeracji Opolskiej obejmą wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach. W ramach projektu planowane jest również doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych. 

 

Nasze przedszkole będzie realizowało projekt w ramach zajęć dodatkowych z kodowania w grupach starszych oraz wsparcia psychologa.

 

Liczba godzin do realizacji - 42 h.

 

Przewidywany okres zakończenia projektu - 06/2022 r.

 

Przedszkole otrzyma:

 

- zestaw pomocy do kodowania tj.: 2 x zestaw ozobotów po 6 sztuk w zestawie,

 

- 15 tabletów w specjalnej obudowie i z zabezpieczeniami,

 

- laptop dla nauczyciela oraz oprogramowanie do zajęć z kodowania.

 

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:

 

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/przedszkola-dla-wszystkich-przyjazne-2