Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

Nasze przedszkole należy do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jest to dla nas duża satysfakcja i odpowiedzialność, jednakże działania służące zdrowiu będących pod nasza opieką przedszkolaków zawsze były dla nas priorytetem.

Szkoła promująca zdrowie, to szkoła, która we współpracy
z rodzicami i społecznością lokalną:

 - systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej

 - wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Promocja zdrowia jest wpisana w statut  przedszkola, wszyscy nauczyciele i pracownicy w pełni akceptują ideę Szkoły Promującej Zdrowia. Corocznie opracowujemy Plan Pracy Przedszkola, który opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną. Zawiera on szczegółowe zadania do realizacji wraz z dziećmi, szereg z nich przy współudziale środowiska lokalnego,  rodziców, zarówno poprzez włączanie się w realizowane zadania w grupach, jak i poprzez udział w Klubie Rodzica. Bierzemy również udział w wielu programach
i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

 

Wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia ,,Zdrowie, to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do wdrożenia u dzieci prozdrowotnego stylu życia w warunkach sprzyjających zachowaniu zdrowia.

Zachęcamy do   wspierania naszych działań na rzecz zdrowia dzieci, włączanie się w przedsięwzięcia przedszkolne służące ich zdrowiu oraz do śledzenia naszych działań na stronie internetowej i na gazetkach grupowych.